Ajmer Dargah – Tirth Raj Pushkar – Bullet Baba Bike – 02Ntv News: Sufi Saint Khwaja Moinuddin Chishti – Ajmer Dargah – Aravalli Mountains – Tirth Raj Pushkar – Om Banna Bullet Motorcycle Temple In Jodhpur – Jaipur – Rajasthan – India – NTV Journey